Keramické kachle a obrazy


Pravá část - detail

Pravá část - detail

Jako ochrana před polámáním mladých rostlin je použita drátěná ohrádka různé výšky.