Keramické kachle a obrazy


Krajina opuštěná

Krajina opuštěná

Jsou velké jizvy na tváři Země ...  ( U kaolinového dolu )