Keramické kachle a obrazy


Tisková zpráva

Tisková zpráva

 

Otvírání tůněk

Místo konání – Lomany  12.5.2012 v 15 hodin

Oficiální slavnostní otevření tůněk pro obojživelníky vzniklých v r. 2011. Budování tůněk je zařazeno do plánů akcí DES OP. Jde o pomoc při udržení mizejících biotopů, kde obojživelníci mohou žít a vytváření nových.

Akci finančně sponzorovaly Lesy ČR.

Tůně vznikly a postupně se dotvářely během jara až  podzimu r.2011. Jednalo se zejména o terénní úpravy po bagrování.

Na jaře roku 2012  byly osázeny bahenními rostlinami :

Puškvorec (  Acorus calamus ), divoký žlutý kosatec ( Iris pseudacorus ), blatouchy ( Caltha palustris ), sítina ( Juncus effusus ), vodní mor ( Elodea canadensis ), devětsil ( Petasites hybridus ) a další.

Program : 

Ráno akci počasí příliš nepřálo, přestože den předtím bylo slunečno a extrémní vedro. Teplota kolem 10 ° C by tak nevadila, jako dešťové přeháňky. Nakonec se odpoledne ukázalo sluníčko a tak k dobré náladě nechybělo nic. Sešlo se cca 117 dospělých a asi 20 dětí, z toho 14 účinkujících.

Zahájení patřilo  dětem  z  MŠ v  Dolní Bělé, se kterými paní Věra Mandousová ( vedoucí uč. MŠ ) nacvičila pásmo  Otvírání studánek podle Bohuslava Martinů.

( Starý lidový zvyk vítání jara a symbolické čarování nad lesními prameny, čištění studánek a otevření cesty novému životu. )

Poté promluvil P.ThLic. Martin Sedloň OMI z Plas, který tůňkám požehnal.

Následně se slova ujal Karel Makoň ( vedoucí DES OP Plzeň ) a poděkoval všem těm, kteří se na realizaci tohoto projektu nějakým způsobem podíleli.

Příjemnou atmosféru dotvořil přednes básně J. Skácela Modlitba pro vodu v podání Mgr. Marie Janečkové.

Velké dřevěné sochy od autorky Věry Sidorjakové z Plas zaujaly nejen děti, ale i dospělé, které vrátily do dětství s pohádkami o vodnících, mlynářích, vílách …  Byly rozmístěny kolem tůněk .

Nemohla nezaznít Vltava od B. Smetany.

Před zahájením  si všichni mohli poslechnout lidové písně s tematem vody v podání Ing. Václava Žalmana s manželkou a dcerou.

Zvuk : bratři Nágrovi ze Hvozda

Celou slavnostní akci zajistila a perfektně připravila Mgr. Jana Čiháková, za což jí patří velké poděkování.

Rádi jsme přivítali Ing. Pioreckého ( Lesy ČR ) a Ing. Štichu ( správa polesí ). Bez podpory a konkrétní finanční pomoci těchto institucí by  projekt Tůňky Lomany  nevznikl.

Slovo závěrem :

K naší velké radosti se v tůňkách  objevily první snůšky skokana hnědého. Také sem byla přenesena vajíčka skokanů a ropuch obecných z vypuštěného rybníka u obce Vrtbo poblíž Horní Bělé. Stačilo pár teplých dnů a tůně jsou plné černých pulců, dokonce v takovém množství, že je nutné dokrmovat, neboť dno i břehy nových tůněk nejsou ještě dostatečně pokryté řasami a jinými biostrukturami, které jim slouží jako potrava.

Přikrmovat se dá vločkovým krmivem pro akvarijní ryby, jenže v takovém množství do 4 tůní by to bylo těžko realizovatelné. Vhodné jsou rozdrobené sušené kopřivy posypem na hladinu. Přikrmujeme každý druhý den , takže kopřivy se sekají téměř po nůších  J.

 

Máme důvod ještě k jedné radosti – tři z pěti budek umístěných u tůněk obsadily sýkory koňadry.

Menší radost máme z páru kachen březňaček, těm se zalíbila poslední, čtvrtá tůňka mezi vzrostlými olšemi, což není dobré pro žáby,  přestože to zatraktivnilo prohlídku tůněk. Zvláště nádherně vybarvený kačer. Ale příroda je domovem pro všechny stejně a její obyvatelé si vzájemné vztahy vyřeší po svém a dobře. Zásah člověka je obvykle jen ke škodě, byť by byl dobře míněný.

 

Poděkování patří rodičům účinkujících dětí a všem těm, kteří přišli, poslechli si, prohlédli a pochopili smysl této a podobných aktivit.

 

Zpracovala J.Hepová