Keramické kachle a obrazy


Modrá kytice

Modrá kytice

Světýlka lamp skáčou po jedné noze z kaluže do kaluže, blik, blik ... a přes zrcátka mokrých očí hledí vzhůru v pozdní meditaci. Ještě jednou utopím tento akvarel v ultramarínu palety. Jeho neklidné vlnobití rozfoukám až k okraji i když vím, že tento děj je málo důležitý pro historii planety.