Keramické kachle a obrazy


KRAJINA ZIMNÍ

KRAJINA ZIMNÍ

Noc nad ránem má zkřehlé myšlenky. Proto horké dlaně chladnou v závěji. Spěšně hledám klíče - v mé třinácté komnatě čeká teplé slunce.