Keramické kachle a obrazy


Čtyřdílný keramický obraz - plošná malba

Nanášení glazur nástřikem na keramickou desku za použití různě se překrývajících šablon. Výpal na 1050° - 1080°.

Jemné kontury štětcem.

( Velikost 72 x 55 )

 


Keramický obraz - plošná malba

Kytice podzimní I

Kytice podzimní I
Ukázaly si na mě dlouhé prsty podzimních stínů. Okouzlená krasohledem padajícího listí stojím přikovaná ke žluté značce. Je to krásné, je to teskné, je to bolavé, jako vzpomínka na něco ztraceného. Nenávratně.

—————

Kytice podzimní II

Kytice podzimní II
Žárlivost je nedospělost dospělých, nejelegantnější způsob, jak ublížit sám sobě. Kde jsi byl ? A teď ? A potom ? ... Ale hlavně ...... s kým ?

—————

Kytice podzimní III

Kytice podzimní III
Dnes navštívím vzdálené vzpomínky. V huňatém kožichu mlhy se ztrácejí tváře . Přijďte si se mnou mlčet. V hlavě mi šustí čas minulý, přítomný, budoucí  ... 

—————

Kytice podzimní IV

Kytice podzimní IV
Vyslovená slova nevrátíš, i kdybys stokrát chtěl. Poskakují hojivými lesy a loukami, aby nezatrpkly navždy.

—————

Modrá kytice

Modrá kytice
Světýlka lamp skáčou po jedné noze z kaluže do kaluže, blik, blik ... a přes zrcátka mokrých očí hledí vzhůru v pozdní meditaci. Ještě jednou utopím tento akvarel v ultramarínu palety. Jeho neklidné vlnobití rozfoukám až k okraji i když vím, že tento děj je málo důležitý pro historii planety.

—————